Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030”.

Prezydent Miasta Zamość ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030”.

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość – plik do pobrania

W dniach od 14 lipca 2021 r. do dnia 28 lipca 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030

 Projekt dokumentu – plik do pobrania

Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy składać na załączonej

 Karcie zmian – plik do pobrania

do dnia 28 lipca 2021 r.:

1) w Biurze Obsługi Interesanta na piśmie w dniach od 14 lipca do 28 lipca 2021 roku, w godzinach od 12.00 do 15.00,

2) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) pocztą na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57; 22-400 Zamość z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021- 2030.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lipca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02.

Pogotowie „Niebieska Linia" -  spot

Pogotowia „Niebieska Linia"-  oferta

Harmonogram wypłat świadczeń 2021 - II półrocze

Harmonogram II półr

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 01.07.2021 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11).

W związku z powyższym 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów, które zostały wprowadzone załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały nr XXX/467/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 poz.1686 ).  

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca Programu „Dobry Start”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start”.

Od 1 lipca 2021 r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będzie odbywać się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą zadania zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski poprzez:

Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej – papierowej.

Wnioski w formie elektronicznej można składać do dnia 30 listopada br.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163