Aktualności

Przypomnienie o pomocy w postaci produktów żywnościowych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, że mieszkańcy Zamościa, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej (tj. 951 zł dla osoby samotnej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie) mogą korzystać z pomocy w formie produktów żywnościowych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej przy ul. Namysłowskiego 2.

Żywność w PKPS wydawana jest na podstawie skierowania z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego MCPR przy ul. Lwowskiej 57 w godz. od 8.00 do 11.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 677 56 33

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1