Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 23 listopada 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w roku 2016

W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 277/2015 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 23 listopada 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w roku 2016.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 23 listopada 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w roku 2016 (pdf 0.87MB)

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1