Aktualności

Oferta Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides od 2013 roku realizuje projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.  W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej prowadzone są kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.

W związku z powyższym osoba pokrzywdzona przestępstwem lub/i osoba jej najbliższa mogą skorzystać nieodpłatnie z następujących form pomocy:

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo psychologiczne / psychoterapeutyczne,

- psychoterapia,

- terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem,

- doradztwo zawodowe ukierunkowane z wejściem na rynek pracy,

- konsultacje z pracownikiem socjalnym,

- pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,

- pokrywanie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- udzielanie schronienia w formie mieszkania interwencyjnego w sytuacji występowania zagrożenia dla zdrowia i życia osoby pokrzywdzonej w związku z doświadczanym przestępstwem,

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków  pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,

- dofinansowanie do czynszu i opłat eksploatacyjnych w sytuacji, gdy opłacanie tych      kosztów jest utrudnione w konsekwencji doświadczanego przestępstwa (tylko  w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkania bez sprawcy przestępstwa),

- bony żywnościowe,

- zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

- finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie, Zamościu, Włodawie , Parczewie, Białej Podlaskiej

- organizacja wyjazdu wakacyjnego dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem połączonego z   realizacją oddziaływań psychologicznych/profilaktycznych.

 

Powyższe działania realizowane są w siedzibie głównej Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, ul. Niecała 18/3, oraz filiach w Zamościu, Włodawie,  Parczewie, Białej Podlaskiej.

 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej filia w Zamościu

ul. Partyzantów 57, I piętro,
tel. 887 219 361 / 783 510 310.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny dyżurów specjalistów:

Prawnik – poniedziałek godz. 10:00-16:00

Psycholog – wtorek 08:00-13:00, środa 08:00-13:00, czwartek 16:00-20:00

Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek 10:00-16:00, czwartek 16:00-20:00

Pracownik socjalny, doradca zawodowy – raz na kwartał

ulotka a6 Lublin ogolna v3b awersulotka a6 Lublin ogolna v3b rewers

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163