Aktualności

Rodzina 500 plus

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczęło przyjmowanie wniosków
w ramach programu "Rodzina 500 plus". W dniu 1 kwietnia przyjęto 823
wnioski, w tym 145 drogą elektroniczną. Do dnia 4 kwietnia wpłynęło 939
wniosków, w tym 214 elektronicznie.

Przypominamy, że w celu ułatwienia  mieszkańcom Zamościa składania wniosków osobiście, w kwietniu pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie pełnią dyżury także w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Wnioski o świadczenie w ramach programu "Rodzina 500 plus" przyjmowane są
w budynku przy ul. Partyzantów 3 (Delegatura LUW), w następujących
godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.30,
 • wtorek w godz. 8.00 - 16.30.

oraz po południu:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 15.30 - 19.00,
 • wtorek w godz. 16.30 - 19.00,
 • sobota w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć także za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej na adres MCPR w Zamościu ul. Lwowska 57,
 • E- wnioski przez internet tj.:
  • portal empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • bankowości elektronicznej.

Informacja telefoniczna nt. realizacji programu "Rodzina 500 plus" w
Zamościu:

 • 84 677 66 09
 • 84 677 66 10

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1