Aktualności

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wydaje i przyjmuje wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w budynku przy ul. Partyzantów 3, pok. 201 Delegatury LUW.

- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30,

- wtorek w godz. od 8.00 do 16.30,

- piątek w godz. od 7.30 do 15.00,

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ są również dostępne na stronie internetowej MCPR www.mcpr.zamosc.pl w zakładce wnioski.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć za pośrednictwem:

  • Poczty Polskiej na adres MCPR w Zamościu
  • E- wnioski przez internet tj.:
    • portal empatia.mrpips.gov.pl
    • PUE ZUS
    • bankowości elektronicznej.

 

UWAGA !

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną i właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR Zamość (Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57)

Informacja telefoniczna - 84 677 66 09

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1