Aktualności

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmował będzie wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w budynku przy ul. Partyzantów 3 Delegatury LUW.

W terminie od dnia 1 sierpnia do 11 sierpnia 2017 r. - w Sali B - parter

- poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 17.00

 

Od dnia 14 sierpnia 2017 r. - pok. nr 201 - II piętro

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 14.00

- wtorek w godz. od 8.00 do 16.00

 

Od dnia 28 lipca 2017 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w wersji papierowej można pobrać w budynku:

- przy ul. Partyzantów 3 - pok. nr 201,

- w siedzibie MCPR przy ul. Lwowskiej 57,

- w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ są również dostępne na stronie internetowej MCPR www.mcpr.zamosc.pl w zakładce wnioski.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć za pośrednictwem:

  • Poczty Polskiej na adres MCPR w Zamościu
  • E- wnioski przez internet tj.:
    • portal empatia.mrpips.gov.pl
    • PUE ZUS
    • bankowości elektronicznej.

 

UWAGA !

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną i właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR Zamość (Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57)

Informacja telefoniczna - 84 677 66 09

 

serwis BIP

Załatw sprawę przez internet.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rodzina 500+

PFRON

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1