Aktualności

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko pracy - Podinspektor w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. poradnictwa specjalistycznego, programów, strategii i ogsługi zespołu interdycyplinarnego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu została wybrana

Pani Barbara Farjon, zam. Zamościu

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Barbara Farjon spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane kwalifikacje oraz wiedza merytoryczna predysponują kandydatkę do zatrudnienia na stanowisko objętym naborem.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1