Aktualności

Realizacja Rządowego Programu „Dobry start”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. wypłaciło świadczenie dla 5 557 dzieci na kwotę 1.667.100,00 zł.

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko do 20. roku życia rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej w przypadku osób niepełnosprawnych do  24 roku życia.

Świadczenie przysługuje również uczniom realizującym obowiązek szkolny
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno –wychowawczym.

Świadczenie nie przysługuje:

- dzieciom uczęszczającym do przedszkoli oraz realizującym roczne przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub w przedszkolu,

- uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych,

- dzieciom lub osobom uczącym się które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz rodzinom zastępczym oraz osobom uczącym się.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania.

Do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu stale wpływają wnioski o przyznanie świadczenia.

Miejsce i termin składania wniosku

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” - podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” składać można online za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną.

Mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wniosek w formie papierowej w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w pok. 201 (II piętro).

Wnioski przyjmowane są w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, 7.30 - 15.30,
wtorek 8.00 - 16.30,
piątek 7.30 - 15.00,

Termin złożenia wniosków upływa 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR Zamość

Informacja telefoniczna - 84 677 66 09

Gdzie można pobrać wniosek?

Druki w formie papierowej są do pobrania w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 201 (II piętro).

Ponadto wnioski można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakładce „wnioski” (druk do pobrania) http://www.mcpr.zamosc.pl/wnioski

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Informacje dotyczące programu "Dobry start" będą wysyłane z adresu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1