Aktualności

Pomoc dla osób głuchoniemych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach realizowanego projektu „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, podpisało umowę na realizację usługi on-line tłumacz osoby głuchoniemej w celu poprawy obsługi osób niepełnosprawnych.

Usługa jest dostępna w budynku MCPR ul. Lwowska 57 pokój nr 12 w godzinach pracy Centrum.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1