Aktualności

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebrano 940, 40 kg żywności.

Zbiórka odbywała się dniach 05-06.04.2019 r. w dziewięciu sklepach na terenie Miasta Zamość: trzech sklepach „Biedronka”:  ul. Lwowska, ul. Lipska , ul. J. Zamoyskiego, w sześciu „Sklepach PSS Społem”: ul. Nowy Rynek, ul. Reja, ul. Lipska, ul. Św. Piątka,   ul. Hrubieszowska, ul. Bohaterów Monte Cassino.

Z zebranej żywności przygotowano 74 paczki żywnościowe. Paczki zostaną wydane osobom
i rodzinom objętym świadczeniami pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, osoby i rodziny do otrzymania paczki zostały wskazane przez pracowników socjalnych.

W przeprowadzeniu zbiórki żywności wraz z pracownikami MCPR udział wzięło 50 wolontariuszy – była to młodzież z następujących szkół: „Ekonomik” – 27 osób, „Plastyk”– 8 osób , Szkoła  Podstawowa Nr 4 w Zamościu – 15 osób.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom i osobom przekazującym żywność podczas „Wielkanocnej Zbiórki Żywności”.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1