Aktualności

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

- świadczenie wychowawcze (500+)

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenie „Dobry start”

Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  1. Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
  2. Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
  3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.

4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Uwaga

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

UWAGA !

Świadczenie wychowawcze (500+) od dnia 1 lipca 2019 r. przysługiwać będzie dzieciom do 18 roku życia bez kryterium dochodowego oraz bez konieczności ustalania alimentów na dziecko od drugiego rodzica w odniesieniu do osób samotnie wychowujących dzieci.

Rodzice, którzy pobierają już 500 + na drugie i kolejne dzieci od dnia 1 lipca 2019 r . mogą składać jeden wniosek na wszystkie dzieci, w tym na pierwsze dziecko.

W takiej sytuacji od dnia 1 lipca 2019 r. otrzymają prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, a od 1.10.2019 r. świadczenie 500 + , które było przyznane na pozostałe dzieci do dnia 30.09.2019 r .

Świadczenie 500+ zostanie przyznane na uprawnione dzieci na wydłużony okres tj. do 31.05.2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazana będzie drogą ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WSKAZANY WE WNIOSKU.

Od 1 lipca 2019 r. mogą również składać wnioski rodzice dzieci, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do września 2019 r. aby wypłata świadczenia 500+ mogła być kontynuowana od października 2019 r.

Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.

Wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Materiały informacyjne dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500+  dostępne pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

Wzór druku do pobrania:

UWAGA „Dobry start”

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

Realizacja świadczenia „Dobry start” od lipca 2019 r . z tytułu rozpoczęcia od września 2019 r. roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

Od 1 lipca 2019 r . składanie wniosków online.

Od 1 sierpnia 2019 r. składanie wniosków w wersji papierowej – MCPR – Dział Świadczeń Zamość ul. Partyzantów 3 tel. 84 677 66 09

Wzór druku do pobrania:

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1