Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 500+ W OKRESIE WAKACYJNYM

W miesiącu lipcu – WYJĄTKOWO - wypłacono świadczenia wychowawcze wcześniej niż wynikałoby to z opublikowanego harmonogramu wypłaty świadczeń.
Wypłaty z dnia 10 lipca 2019r dotyczyły wyłącznie świadczeń przyznanych na podstawie decyzji wydanych do dnia 30 czerwca 2019r (tzw. „stare decyzje”).
Wypłaty świadczeń na podstawie wniosków złożonych od 01 lipca 2019r realizowane będą w terminach późniejszych, po ich rozpatrzeniu.

Począwszy od sierpnia br obowiązujące są terminy określone w harmonogramie wypłaty świadczeń.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163