Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.
Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub uczące się, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.). W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.
Warunkiem przyznania dofinansowania osobom, które nie będą zatrudnione i nie będą się uczyć jest pozytywna opinia eksperta PFRON bądź zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10 % ceny brutto wózka.

Termin składania wniosków: do 31.08.2019 roku
Miejsce składania wniosków: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3, pok. 307
Informacja telefoniczna: 84 677 66 68

Druki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Zaświadczenie lekarskie

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1