Aktualności

Zmiany w procedurze naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w dedykowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia ).

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w formie elektronicznej mają możliwość uzyskania dodatkowych 800 zł.
Informacje na temat systemu elektronicznego:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
Termin naboru wniosków Modułu II obowiązujący w MCPR: 02.09.2019 -10.10.2019r.
PFRON przygotowuje nowy formularz wniosku, który będzie obowiązywał zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Wraz z uruchomieniem przez PFRON naboru wniosków w systemie SOW, będzie obowiązywał nowy formularz wniosku. MCPR zaktualizuje druki niezwłocznie po uruchomieniu przez PFRON naboru w wersji elektronicznej.
Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie MCPR oraz PFRON.
Informacji na temat realizacji programu Aktywny samorząd udzielają pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 307, tel. 84 677 66 68.

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1