Aktualności

Komunikat w związku z epidemią koronawirusa

Osoby objęte kwarantanną domową, a szczególnie osoby samotne, mogą skorzystać z niezbędnej pomocy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu współpracującego ze służbami miejskimi i Wojskiem Obrony Terytorialnej 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu w zakresie zaopatrzenia w żywność oraz pomocy w zrobieniu zakupów (leki).
Potrzeby w tym zakresie należy zgłosić telefonicznie do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do godziny 15.00 pod numerem telefonu:
84 677 56 30,
84 677 56 32,
84 677 56 33.
Po godzinie 15.00 należy dzwonić na numer telefonu Straży Miejskiej w Zamościu:
84 6399341,
986
Osoby starsze i samotne, które wymagają pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów również mogą zgłaszać potrzeby w tym zakresie.
Aktualnie dokonywane jest rozeznanie potrzeb, dlatego wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

Dyżur telefoniczny MCPR od 15. 00 do 19.00  502322851, 502322772

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163