Aktualności

Informacja dotycząca Świadczenia wychowawczego (500+)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż na podstawie złożonych od 01.07.2019 roku wniosków o ustalenie prawa do Świadczenia wychowawczego(500+) świadczenie to zostało przyznane do 31.05.2021 roku. Wobec powyższego nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia w 2020 roku, do już przyznanych świadczeń.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1