Aktualności

Informacja dotycząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu od 13 października 2020 roku powraca do swojej siedziby przy ul. Peowiaków 8.

Telefon kontaktowy 84 638 52 46

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1