Aktualności

KOMUNIKAT PFRON

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że w związku ze zmianą dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", istnieje możliwość złożenia wniosku przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu za miesiące październik, listopad 2020r.

W ramach Modułu III programu przysługuje 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalne jest przesłanie wniosku drogą pocztową, na adres Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość.

Powyższe zmiany dotyczą placówek, których działalność zgodnie z decyzją Wojewody lubelskiego od miesiąca października 2020 r.  została zawieszona tj.:

  1. a) placówek wsparcia dziennego,
  2. b) środowiskowych domów samopomocy,
  3. c) warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stornie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/

oraz w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu tel. 84 677 66 68.

Druk wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Poszkodowani_w_wyniku_zywiolu_w_2017_r/2020/2020-11-02_przedluzenie/wzor_-_WNIOSEK_o_dofinansowanie_.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1