Aktualności

Świąteczne stroiki dla seniorów

Stroik miniatura
                                                                                          

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składa serdeczne podziękowania Studentom pielęgniarstwa oraz pedagogiki Instytutu Humanistyczno - Medycznego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu za przygotowanie 240 stroików świątecznych dla osób objętych pomocą MCPR.

Akcję „Stroiki dla seniorów” zainicjowali Członkowie Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa z Panią dr inż. Agatą Waszek dyrektorem Instytutu Humanistyczno - Medycznego UPZ i Panią dr n. med. Dorotą Kwika z Zakładu Pielęgniarstwa UPZ, która jest opiekunem Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa.

Studenci wraz z opiekunami kontynuują w ten sposób ogólnopolską kampanię „Wspieraj seniora”.

Stroiki z Uczelni zostały przekazane do:

  • Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Zamościu - opiekunki PCK przekazują stroiki osobom objętym pomocą w formie usług opiekuńczych,
  • MCPR w Zamościu- pracownicy socjalni przekazują stroiki pozostałym seniorom objętym pomocą MCPR.

Dziękujemy za zainicjowanie akcji „Stroiki dla Seniorów”, za poświęcony czas na wykonanie tych prac, za okazaną życzliwość, trud i zaangażowanie.

Poniżej zostały zamieszczone linki ze strony internetowej Uczelni dotyczące wykonanych prac i życzenia świąteczne dla studentów:

https://upz.edu.pl/news/studenci-przygotowali-stroiki-dla-seniorow/

https://upz.edu.pl/news/zyczenia-swiateczne-od-studentow/

Stroiki 1 
 Stroiki 2

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1