Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON w 2021 roku

 

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 r. można aplikować za pośrednictwem bezpłatnie udostępnionego programu System Obsługi Wsparcia (SOW). 

Nabór wniosków za pomocą SOW prowadzony jest z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

• dostęp do internetu,
• aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
• skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-wnioskow-w-systemie-obslugi-wsparcia/ 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod nr tel. 84 677 66 68.

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163