Aktualności

Nabór wniosków na 500+ w okresie świadczeniowym 2021/22

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszył kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 Od dnia  1 lutego 2021 r. można złożyć wniosek drogą elektroniczną między innymi:

  • za pośrednictwem portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
  • przez bankowość elektroniczną
  • lub przez portal PuUE ZUS,

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną czyli papierową.

Będzie je można złożyć w skrzynce podawczej która jest umieszczona w budynku przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu gdzie mieści się siedziba Działu Świadczeń MCPR-u lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego  i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 Wniosek o przyznanie 500+

 Załącznik do wniosku o przyznanie 500+(dla rodzin z 5-tką lub większą ilością dzieci)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163