Aktualności

Ankieta dla osób niepełnosprawnych potencjalnych klientów Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Zamościu

Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych w celu rozeznania zapotrzebowania na usługi świadczone przez  „Centra opiekuńczo-mieszkalne.” Miasto Zamość planuje ubiegać się o środki z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie dla mieszkańców Zamościa „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.

Centrum opiekuńczo - mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi pobytu dziennego i całodobowego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie równoważne). Planowane jest dla 20 osób.

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z usług świadczonych przez „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

https://www.interankiety.pl/f/oG3Xm2dD 

lub wydrukować i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum, ul. Lwowska 57 w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.

 Ankieta

 Cele programu

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163