Aktualności

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD przy ROPS w Lublinie

Informujemy, że przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie funkcjonuje Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

Ośrodek powstał dla rodzin z województwa lubelskiego (w tym dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej) i zapewnia kompleksową, wczesną diagnozę i nowoczesne formy terapii. Dzieci badane są pod kątem neuropediatrycznym,  psychologicznym, występowania zaburzeń integracji sensomotorycznej oraz zaburzeń integracji odruchów. W tych dwóch ostatnich obszarach podejmowana jest terapia integracjisensomotorycznej oraz terapia integracji odruchów metodą Svetłany Masgutowej. W ramach psychoedukacji i poradnictwa psychologicznego prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FAS/FASD.

Do Punktu mogą sie zgłaszać także matki, które mają świadomość picia alkoholu w trakcie ciąży.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu ROPS o działalności Punktu dostępnego pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/13NM6JtR9YsiUNyT5zoW0vs8EHWp7Guql/view?usp=sharing

Reportaż będzie także emitowany na antenie TVP3 Lublin w dniach 18 i 25 listopada 2021 r. o godz. 17.15.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163