Aktualności

„Zostań rodziną zastępczą”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach promocji nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przygotował spot społeczny pn. „Zostań rodziną zastępczą”.

Zachęcamy do zapoznania się z ideą rodzicielstwa zastępczego i obejrzenia spotu.

Jednocześnie przypominamy, że Miasto Zamość prowadzi stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, ul. Prusa 2, tel. 84 6270773.

Link do spotu ROPS:

http://rops.lubelskie.pl/zostan-rodzina-zastepcza-zapraszamy-do-obejrzenia-spotu-spolecznego-promujacego-rodzicielstwo-zastepcze/ 

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163