Aktualności

Przedłużony nabór do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - „opaski bezpieczeństwa”

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż został przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II  w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  do dnia 31 maja br.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej (mieszkańcom Miasta Zamość) może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Senior może zgłosić chęć skorzystania z pomocy wypełniając formularz zgłoszeniowy (druk w załączeniu) i złożyć osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość.

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 451 177 974, 451 177 975 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Termin składania formularzy do dnia 31 maja 2022 roku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 142 085,00 zł

Całkowita wartość zadania: 142 085,00 zł.

Zapraszamy do udziału w Programie.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy do Modułu II.
  2. Ulotka informacyjna.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163