Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki.

 Kogo szukamy:

Osób gotowych przyjąć do swojego domu/mieszkania dzieci, które nie mogąwychowywać się z biologicznymi rodzicami. Do roli rodzica zastępczego poszukiwane są osoby odpowiedzialne, gotowe nieśćpomoc innym, cierpliwe i wytrwałe, które potrafią stworzyć rodzinną atmosferę.

 

 

plakat piecza rodzina zastępcza

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Osoby w różnym wieku i z różnym wykształceniem, rodziny z dziećmi lub bez, małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Zadania rodziców zastępczych to:

Opieka nad dziećmi, dbanie o ich zdrowie, postępy w nauce i rozwój, wyrównywanie braków rozwojowych

i szkolnych, umożliwienie kontaktu z rodzicami, a także dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie z nimi serdecznych i ciepłych relacji.

Wynagrodzenie:

Rodziny zawodowe pobierają wynagrodzenie w wysokości określanej Uchwałą Rady Miasta Zamość.

Gwarantujemy:

 • Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w kwocie 1 189,00 zł,
 • zwrot części opłat za lokal (m.in. czynsz, media),
 • pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny (wyposażenie pokoju, zakup niezbędnych ubrań) do 1 500,00 zł (jednorazowo),
 • częściowe sfinansowanie wypoczynku i in.
 • Wsparcie specjalistów (koordynator rodziny, psycholog, pedagog, terapeuta), szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności,
 • Urlop 30 dni w okresie 12 miesięcy kalendarzowych

6 kroków jak zostać rodzicem zastępczym

 1. Zgłosić się do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
  (ul. B. Prusa 2) i umówić się na wstępną rozmowę.
 2. Złożyć wniosek o wszczęcie procedury kwalifikacyjnej.
 3. Wziąć udział w badaniach psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Umówić się na wizytę środowiskową w miejscu zamieszkania.
 5. Wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępczej.
 6. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Nie czekaj, przyjdź, zadzwoń!

Więcej informacji:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
tel. 84 677 66 73, 84 677 66 22

http://www.mcpr.zamosc.pl/piecza-zastepcza

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu

ul. Prusa 2

tel. 84 6270773

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163