Nabór na stanowisko Dyrektora w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu

Prezydent Miasta Zamość ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu. Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia br.

Czytaj więcej...

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu po raz kolejny włącza się  w „Wielkanocną Zbiórkę Żywności” organizowaną przez Bank Żywności w Lublinie. Zbiórka Żywności na terenie Miasta Zamość odbędzie się:

w dniu 5 kwietnia  2019 roku (piątek) od godz. 9.00 do 15.00,

w dniu 6 kwietnia  2019 roku (sobota) od godz. 9.00 do 13.00

Czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli i ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej...

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021”

Realizatorzy zadań ujętych w  „Samorządowym  programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021” w roku 2018.


W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą  o sporządzenie sprawozdania z  realizacji w 2018 roku  tych  zadań programu, w  których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1