Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w wieloosobowym stanowisku pracy ds.poradnictwa specjalistycznego,programów, strategii i obsługi zespołu interdyscyplinarnego

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w wieloosobowym stanowisku pracy ds.poradnictwa specjalistycznego,programów, strategii i obsługi zespołu interdyscyplinarnego.

Więcej informacji na stronie BIP MCPR pod adresem:

http://www.mcpr.zamosc.bip.info.pl/dokument.php?iddok=587&idmp=13&r=r

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wydaje i przyjmuje wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w budynku przy ul. Partyzantów 3, pok. 201 Delegatury LUW.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Dziale Świadczeń

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na ww. stanowisko pracy nie został wybrany żaden kandydat.

Informacja o wynikach naboru

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Program „Dobry start” jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń.

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie Kandydata

Informacja RODO

Informacja o wynikach naboru - Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje o wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1