Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Czytaj więcej...

Wypłata świadczeń w miesiącu kwietniu 2019

Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż świadczenia za miesiąc kwiecień 2019r., tj.:
- zasiłki rodzinne z dodatkami;
- świadczenia rodzicielskie;
- świadczenia opiekuńcze;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
- świadczenia wychowawcze 500+
planuje się wypłacić przed Świętami Wielkanocnymi.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

 

Czytaj więcej...

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebrano 940, 40 kg żywności.

Zbiórka odbywała się dniach 05-06.04.2019 r. w dziewięciu sklepach na terenie Miasta Zamość: trzech sklepach „Biedronka”:  ul. Lwowska, ul. Lipska , ul. J. Zamoyskiego, w sześciu „Sklepach PSS Społem”: ul. Nowy Rynek, ul. Reja, ul. Lipska, ul. Św. Piątka,   ul. Hrubieszowska, ul. Bohaterów Monte Cassino.

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko Dyrektora w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu

Prezydent Miasta Zamość ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu. Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia br.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1