Zmiany w procedurze naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w dedykowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia ).

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 500+ W OKRESIE WAKACYJNYM

W miesiącu lipcu – WYJĄTKOWO - wypłacono świadczenia wychowawcze wcześniej niż wynikałoby to z opublikowanego harmonogramu wypłaty świadczeń.
Wypłaty z dnia 10 lipca 2019r dotyczyły wyłącznie świadczeń przyznanych na podstawie decyzji wydanych do dnia 30 czerwca 2019r (tzw. „stare decyzje”).
Wypłaty świadczeń na podstawie wniosków złożonych od 01 lipca 2019r realizowane będą w terminach późniejszych, po ich rozpatrzeniu.

Począwszy od sierpnia br obowiązujące są terminy określone w harmonogramie wypłaty świadczeń.

Harmonogram wypłaty świadczeń w II półroczu 2019 r.

 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń II półrocze 2019 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 

Czytaj więcej...

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

- świadczenie wychowawcze (500+)

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenie „Dobry start”

Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  1. Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
  2. Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
  3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.

4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Czytaj więcej...

Reorganizacja w Dziale Pomocy Środowiskowej

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”. Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1