Apel do mieszkańców miasta Zamość o ostrożność

Szanowni Państwo, apelujemy o szczególną ostrożność.

W związku z pojawiającymi się ostatnio przypadkami podszywania się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, apelujemy do mieszkańców miasta Zamość o szczególną ostrożność.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu październiku br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna

Czytaj więcej...

INFORMACJA o nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż z dniem 1 września 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – ( Dz.U. z 2016 r. poz. 25).

Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Czytaj więcej...

Rachunki rodzinne wolne od zajęć

Nowelizacja kodeksu rodzinnnego i prawa bankowego wchodzi w życie 20 sierpnia 2016r.. Wprowadza ona specjalne subkonta - bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne będzie również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie przez bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

Informacja

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż od 1 sierpnia 2016 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, natomiast od 1 września 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu sierpniu br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1