INFORMACJA DLA INTERESANTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Z uwagi na wzrost liczby zachorowań na COVID-19 zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistego kontaktu w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz pracowników, zalecany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy lub przez e-PUAP. Wszelkie dokumenty i wnioski do MCPR należy składać elektronicznie za pomocą e-mail lub e-PUAP. Wnioski w formie papierowej można składać za pośrednictwem poczty oraz wrzucając dokumenty do skrzynek podawczych w budynku MCPR przy ul. Lwowskiej 57 i budynku przy ul. Partyzantów 3.

Kontakt osobisty możliwy jest w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po uprzednim umówieniu się na konkretny termin spotkania z pracownikiem, numer telefonu:  

  • Sekretariat: 84 677 56 30
  • Pracownicy socjalni do spraw pierwszego kontaktu: 84 677 56 47
  • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: 84 677 56 45
  • Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej: 84 677 56 32

Dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk w budynkach Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Godziny pracy Centrum:

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 8.00 – 16.00

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.30

Kontakt do poszczególnych działów MCPR http://www.mcpr.zamosc.pl/kontakt

 

Kontakt do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, ul Peowiaków 8 , e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 84 638 52 46

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

CIS logo

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

w ramach projektu „CIS TWOJA SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

PILNE! 

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Więcej informacji na stronie: http://opziwr-zamosc.pl/index.php/445-rodzina-i-co-z-tego-ze-zastepcza

Pytania o przemoc

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

   

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach umowy podpisanej pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a Wojewodą Lubelskim.
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Zamość ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1