UWAGA STUDENCI !

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dla studentów posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o upałach

W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dot. ostrzeżenia o upałach i temperaturach powyżej 300C w terminie od dnia 31.07.2017 r. do dnia 04.08.2017 r. proszę o szczególny monitoring środowisk w których przebywają osoby w wieku podeszłym, samotne, przewlekle chore, niepełnosprawne, które w sposób szczególny mogą być podatne na niekorzystny wpływ wysokich temperatur.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie podopiecznych w większą ilość płynów oraz leki. W sytuacji tego wymagającej udzielenie dodatkowego wsparcia i kontakt z rejonowym pracownikiem socjalnym.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wydaje i przyjmuje wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w budynku przy ul. Partyzantów 3, pok. 201 Delegatury LUW.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłaty świadczeń

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje o terminach wypłaty świadczeń.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na partnera do opracowania i realizacji projektu

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Aktywność drogą do włączenia społecznego” i zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163