Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Program dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych, które w wyniku stanu epidemii i zawieszenia działalności niżej wymienionych placówek „dziennej opieki” straciły możliwość opieki i rehabilitacji.

Wsparcie kierowane jest do:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI !

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina o kończącym się terminie na składanie wniosków z Aktywnego Samorządu na moduł II. Uczniowie i studenci, którzy nie złożą stosownego wniosku w terminie do 31.03.2020 r. nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie gdyż podany termin jest ostatecznym i nie będzie przesunięty.

 

Szczegółowe informacje:

http://mcpr.zamosc.pl/414-aktywny-samorzad-w-2020-roku

Informacja dla rodziców dzieci, które korzystały z dożywiania w szkołach

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i brak dożywiania dzieci w szkołach, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż rodzice których dzieci korzystały z obiadów finansowanych ze środków pomocy społecznej mogą otrzymać świadczenie pieniężne na zakup żywności dla dzieci. W powyższej sprawie prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub przekazanie zgłoszenia droga e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz numerów telefonów do pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi (wykaz ulic) znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu: www.mcpr.zamosc.pl w zakładce rejony opiekuńcze.

Opieka wytchnieniowa edycja 2020

W załączeniu publikujemy dokumenty dotyczące opieki wytchnieniowej edycja 2020.

Ogłoszenie

Program

Druk zapotrzebowania

Komunikat w związku z epidemią koronawirusa

Osoby objęte kwarantanną domową, a szczególnie osoby samotne, mogą skorzystać z niezbędnej pomocy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu współpracującego ze służbami miejskimi i Wojskiem Obrony Terytorialnej 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu w zakresie zaopatrzenia w żywność oraz pomocy w zrobieniu zakupów (leki).
Potrzeby w tym zakresie należy zgłosić telefonicznie do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do godziny 15.00 pod numerem telefonu:
84 677 56 30,
84 677 56 32,
84 677 56 33.
Po godzinie 15.00 należy dzwonić na numer telefonu Straży Miejskiej w Zamościu:
84 6399341,
986
Osoby starsze i samotne, które wymagają pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów również mogą zgłaszać potrzeby w tym zakresie.
Aktualnie dokonywane jest rozeznanie potrzeb, dlatego wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

Dyżur telefoniczny MCPR od 15. 00 do 19.00  502322851, 502322772

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1