Stop przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu społecznego pt. „Stop przemocy w rodzinie”.

https://rops.lubelskie.pl/serdecznie-zapraszamy-do-obejrzenia-spotu-spolecznego-pt-stop-przemocy-w-rodzinie/

Zamojscy seniorzy otrzymali „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Miasto Zamość realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Modułu II Programu w dniu 15 lipca br. w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej  ul. Łukasińskiego 2E odbyło się uroczyste przekazanie „opasek bezpieczeństwa” dla stu dwudziestu seniorów Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej. Seniorzy podzieleni na trzy grupy szkoleniowe uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym dot.  usługi teleopieki oraz korzystania z „opaski bezpieczeństwa”. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Sidly z Warszawy, która została wybrana w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Czytaj więcej...

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż pomimo upływu terminu naboru do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą zgłaszać potrzebę udzielenia wsparcia w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  - Modułu I i II finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłaty świadczeń w II półroczu 2022 roku

Harmonogram wypłaty świadczeń II półrocze 2022 1

Przedłużony nabór do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - „opaski bezpieczeństwa”

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż został przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II  w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  do dnia 31 maja br.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej (mieszkańcom Miasta Zamość) może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że od dnia 11 kwietnia 2022 r. wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu ul. Partyzantów 3, II piętro pok. 201 nr tel. 84 677 66 09.

Wzór wniosku wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania w załączeniu.

 Wzór wniosku

 Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163