Harmonogram wypłaty świadczeń w II półroczu 2019 r.

 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń II półrocze 2019 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 

Czytaj więcej...

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

- świadczenie wychowawcze (500+)

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenie „Dobry start”

Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  1. Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
  2. Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
  3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.

4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Czytaj więcej...

Reorganizacja w Dziale Pomocy Środowiskowej

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”. Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kontroli

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk.

Czytaj więcej...

Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 od dnia 4 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1