Nabór chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż obecnie realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w ramach którego występują dwie formy wsparcia: „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego” oraz „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa” .

Czytaj więcej...

Nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w terminie od dnia 24 września 2019 r. w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/), do dnia 10 października 2019 r.

Czytaj więcej...

Zmiany w procedurze naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w dedykowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia ).

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłaty świadczeń w II półroczu 2019 r.

 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń II półrocze 2019 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 

Czytaj więcej...

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

- świadczenie wychowawcze (500+)

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenie „Dobry start”

Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  1. Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
  2. Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
  3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.

4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1