Rusza nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Loga na stronę

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Miasto Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniające warunki Programu.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Czytaj więcej...

Rusza nabór do programu “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Loga na stronę

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj więcej...

Utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57

Szanowni Państwo,

w związku z pracami serwisowymi związanymi z centralą telefoniczną Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  w dniach 11.10.2021 r. - 15.10.2021 r. występują trudności w kontakcie telefonicznym z pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w siedzibie przy ul. Lwowskiej 57.

Za utrudnienia przepraszamy.

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON można uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Kontakt mailowy CIDON: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny CIDON przy Oddziale Lubelskim: 81 466 76 02

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Konsultacje środowiskowe projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania nr 2 pn. „Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02.

Pogotowie „Niebieska Linia" -  spot

Pogotowia „Niebieska Linia"-  oferta

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163