Narodowy Spis Powszechny 2021

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-NSP-1.png

„Liczymy się dla Polski” 


Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące  - wówczas spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na 500+ w okresie świadczeniowym 2021/22

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszył kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 Od dnia  1 lutego 2021 r. można złożyć wniosek drogą elektroniczną między innymi:

  • za pośrednictwem portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
  • przez bankowość elektroniczną
  • lub przez portal PuUE ZUS,

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną czyli papierową.

Czytaj więcej...

Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON w 2021 roku

 

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 r. można aplikować za pośrednictwem bezpłatnie udostępnionego programu System Obsługi Wsparcia (SOW). 

Czytaj więcej...

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o kontynuacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu  niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej.

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod numer telefonu 84 677 56 32/33 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

UWAGA! Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu to instrument  wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii  COVID -19.

PODSTAWA PRAWNA

                Zgodnie z ustawą prawną z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa  (Dz. U. z 2021r., poz. 11) istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu . Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi  75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż  1500 zł

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat świadczeń 2021

  Harmonogram I półr 21

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163