Świąteczne stroiki dla seniorów

Stroik miniatura
                                                                                          

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składa serdeczne podziękowania Studentom pielęgniarstwa oraz pedagogiki Instytutu Humanistyczno - Medycznego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu za przygotowanie 240 stroików świątecznych dla osób objętych pomocą MCPR.

Czytaj więcej...

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje kompleksowe wsparcie dla instytucji samorządowych, organizacji oraz osób zainteresowanych prowadzeniem i rozwijaniem działalności społecznej lub gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

Informacji na temat wsparcia udziela kadra OWES pod adresem:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5A

Tel. 507 114 740

Ofertę OWES można znaleźć na stronie internetowej:

www.owes.info.pl

www.facebook.com/OWESLubelskie

KOMUNIKAT PFRON

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że w związku ze zmianą dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", istnieje możliwość złożenia wniosku przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu za miesiące październik, listopad 2020r.

Czytaj więcej...

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Link dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w szpitalu tymczasowym:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z utrzymywaniem się na terenie kraju stanu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS- CoV -2   i mając  na względzie dobro osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, zwracam się z apelem o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel Domu w opiece nad jego mieszkańcami gdyby zaistniała taka potrzeba.

Czytaj więcej...

Program "Wspieraj Seniora"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystępuje do wdrożenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu  niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej. O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11. Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu. Za zakupy Senior musi zapłacić, natomiast usługa ich zrealizowania jest bezpłatna.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy ze Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu prowadzi nabór wolontariuszy chętnych do pomocy Seniorom w zrobieniu zakupów.      

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163