Dodatki energetyczne

Od dnia 1 maja 2015 r. postępowanie w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Miasta Zamość jest prowadzone przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Miejsce Składania Wniosków

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń, pok. 38 /parter/
Tel: 84 677 65 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
Przyjmowanie wniosków od 8.00 do 14.00, we wtorki 8.00 - 16.00

Adres Do Korespondencji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

DODATEK ENERGETYCZNY

Kryteria uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz.180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej art.3 pkt 13 c ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz 402 )

Wymagane Dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania)
  • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
  • przyznany dodatek mieszkaniowy (na osobę z którą zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wysokość Dodatu Enrgetycznego

    Od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł zł miesięcznie
  2. składającego się z 2-4 osób wynosi: 16,79 zł zł miesięcznie
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 20,15 zł miesięcznie

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163