Informacje ogólne

Informacja o świadczeniach usług tłumacza języka migowego

Ankieta poziomu bezpieczeństwa

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą. Pytania ankietowe są sformułowane ogólnie i dotyczą występowania w ciągu ostatniego roku poszczególnych zachowań w rodzinie, a nie osobistego doświadczania tych zachowań, co jest zgodne z celem badania - oszacowanie skali rodzin zagrożonych występowanie przemocy w rodzinie, a nie liczby osób dotkniętych przemocą. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań pomocowych kierowanych do osób i rodzin zagrożonych przemocą. Dlatego zebrane informacje zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2021 – 2025.

Badania ankietowe będą prowadzone na terenie Zamościa w okresie od 1 czerwca do końca września br. poprzez udostępnianie papierowych wersji Ankiety w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, wybranych placówkach oświatowych oraz placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Elektroniczne wersje Ankiety także będą dostępne na stronach internetowych ww. podmiotów.

Link do ankiety:

https://forms.gle/UQ3VvHqwdNBsbPzW9

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243 ) Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Centrum) informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z tutejszym Centrum za pomocą:

  • fax-u nr 84 677 56 40 oraz 84 639 18 66
  • poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • strony internetowej http://www.mcpr.zamosc.pl/

Osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo:

  1. Bezpłatnej usługi w urzędzie, poprzez:
  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacz SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym Centrum (np. mailem, faksem) 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w tutejszym Centrum.

Wniosek o świadczenie usług tłumacza /do pobrania/ lub w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 pok. Nr 12

2. Dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 307

 3. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego on-line za pomocą aplikacji MIGAM. Pracownik Centrum łączy się za pomocą aplikacji z tłumaczem, który dokonuje na bieżąco tłumaczenia rozmowy pomiędzy pracownikiem a osobą niepełnosprawną w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3, piętro III pok. 307

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1