Gdzie po pomoc?

W trakcie realizacji projektu MCPR będzie wykorzystywać materiały stanowiące załączniki do Regulaminu konkursu tj. „MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU” oraz „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.

wartość projektu wynosi: 131 375,00 zł

kwota dofinansowania ze środków UE: 110 722,85 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych w wyniku wsparcia EFS.

Planowane efekty realizacji projektu

MCPR w związku z realizacją projektu wdroży nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1