Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 767238 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2015 11:10Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną CASUS

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną CASUS.

W projekcie udział weźmie 20 osób chorych psychicznie z terenu miasta Zamość. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00.

W ramach projektu zajęcia dla uczestników prowadzone będą przez animatora kultury. Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z pomocy i wsparcia asystentów osoby niepełnosprawnej, psychologa i lekarza psychiatry.
W ramach realizacji projektu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie. W ramach Programu zaplanowana jest wizyta studyjna w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.
Program jest finansowany ze środków EFS Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa” realizowanego przez MCPR. Szczegółowe informacje na stronie www.casus.cba.pl.    Zalaczniki:

dodano 31 sierpnia 2011 przez Paweł Michalski
Zobacz także...

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 23 kwietnia 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015
 » Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny
 » Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 » MCPR: dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla mieszkańców Miasta Zamość
 » PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany do mieszkańców Zamościa, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
w godz. 7.30 -11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), w godz. 8.00 -11.00 we wtorek. Po godz. 11.00 pracownicy socjalni pracują w rejonie.

Codziennie w dni robocze pełniony jest w MCPR w Zamościu dyżur przez pracowników socjalnych w godzinach: od godz.11.00 do godz. 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), od godz. 11.00 do godz. 16.30 we wtorek i od godz. 11.00 do godz. 15.00 w piątek.

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©