Menu     " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)   Misja


 Statystyka
  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 596907 osoby

  ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2014 13:25 2011-08-31 

Informacja


Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną CASUS.

W projekcie udział weźmie 20 osób chorych psychicznie z terenu miasta Zamościa.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00.

W ramach projektu zajęcia dla uczestników prowadzone będą przez animatora kultury. Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z pomocy i wsparcia asystentów osoby niepełnosprawnej, psychologa i lekarza psychiatry.

W ramach realizacji projektu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie.

W ramach Programu zaplanowana jest wizyta studyjna w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. Program jest finansowany ze środków EFS Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa” realizowanego przez MCPR.

Szczegółowe informacje na stronie www.casus.cba.pl

   

dodano 31 sierpnia 2011 
przez Paweł Michalski
Zobacz także...
 » NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 » Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku
 » Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje iż postępowanie na Doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu, zamieszkałym na terenie Miasta Zamość zostało zakończone.
 » Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.
 » Ważna informacja dla osób, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego


Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej


Skrzynka Podawcza


Rodzicielstwo Zastępcze


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Forum na temat przemocy w rodzinie

  Interesanci

 Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

 Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk, tel. 84 677 56 39, ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak, tel. 84 677 66 68, ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 305


       Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje
projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©