Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 639416 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 08.10.2014 09:31Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną CASUS.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną CASUS.

W projekcie udział weźmie 20 osób chorych psychicznie z terenu miasta Zamościa.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00.

W ramach projektu zajęcia dla uczestników prowadzone będą przez animatora kultury. Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z pomocy i wsparcia asystentów osoby niepełnosprawnej, psychologa i lekarza psychiatry.

W ramach realizacji projektu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie.

W ramach Programu zaplanowana jest wizyta studyjna w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. Program jest finansowany ze środków EFS Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa” realizowanego przez MCPR.

Szczegółowe informacje na stronie www.casus.cba.pl

 

    Zalaczniki:

dodano 31 sierpnia 2011 przez Paweł Michalski
Zobacz także...

 » Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 167 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
 » Akcja „Podziel się posiłkiem”
 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag.
 » NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT)
 » W sprawie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa”

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©