Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 766132 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2015 11:10ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

11-02-2015. Zapytania ofertowe na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku
15-01-2015  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę węgla
07-01-2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 200 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
22-10-2014ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę 167 ton węgla kamiennego dla podopiecznych MCPR - mieszkańców miasta Zamość.
10-10-2014. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 167 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
20-08-2014Zawiadomienia W sprawie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa”
06-08-2014Odpowiedź na zapytanie  Dotyczy. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa
06-08-2014Zmiany w zał. nr 8 w cz. 2, 3, 8 Dotyczy. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa
01-08-2014Ogłoszenie przetargu na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż dnia 01.08.2014 roku ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
28-05-2014ZAWIADOMIENIE Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje iż postępowanie na Doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu, zamieszkałym na terenie Miasta Zamość zostało zakończone.
12-05-2014Ogłoszenie DORĘCZANIE DO RĄK WŁASNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH UPRAWNIONYM ŚWIADCZENIOBIORCOM MCPR W ZAMOŚCIU, ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ
16-12-2013Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 180 ton węgla kamiennego dla podopiecznych MCPR - mieszkańców miasta Zamość.
28-11-2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę 180 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
15-10-2013Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 40 ton węgla kamiennego dla podopiecznych MCPR mieszkańców miasta Zamość.
09-10-2013Unieważnienie postępowania Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” zostało unieważnione.
30-09-2013Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla Dostawa 40 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
25-09-2013Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
17-09-2013Zawiadomienie Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie malowania pokrycia dachu z blachy i stolarki okiennej wraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Lwowskiej 57 w Zamościu.
04-09-2013OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 Euro
16-08-2013Zawiadomienie Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego– Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn. : „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” zostało unieważnione w zakresie:
06-08-2013Ogłoszenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
25-01-2013Ogłoszenie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14-01-2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę 270 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
30-11-2012Zawiadomienie Organizacja i przeprowadzenie kursu: obsluga komputera od podstaw w miejscu zamieszkania dla 3 osób
20-11-2012Ogłoszenie Organizacja i przeprowadzenie kursu: obsługa komputera od podstaw w miejscu zamieszkania dla 3 osób
14-11-2012Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla
02-11-2012Ogłoszenie Dostawa 75 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
20-09-2012Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Zamość Zamość: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu projektu systemowego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11-09-2012Rozstrzygnięcie przetargu Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
29-08-2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa.
29-08-2012OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu projektu systemowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14-08-2012Zawiadomienia Zawiadomienia dotyczące postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
26-07-2012SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
20-06-2012Zawiadomienie o wyborze oferty na doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych Zawiadomienie o wyborze oferty na doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu, zamieszkałym na terenie miasta Zamość.
19-06-2012Odpowiedź Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
11-06-2012SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DORĘCZANIE DO RĄK WŁASNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH UPRAWNIONYM ŚWIADCZENIOBIORCOM MCPR W ZAMOŚCIU, ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ
28-05-2012Unieważnienie postępowania Obsługa wypłat świadczeń
25-05-2012ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia, o wynikach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 15 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
15-05-2012Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 15 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu związana z realizacją projektu pt.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
11-05-2012SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę wypłat świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
02-04-2012Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę kasową Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę kasową
23-03-2012Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na „Obsługę kasową wypłat świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu”.
16-03-2012SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę kasową wypłat świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
27-01-2012ZAWIADOMIENIE Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu - zostało zakończone.
16-01-2012SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
02-02-2011ZAWIADOMIENIE Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu - zostało zakończone.
21-01-2011SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
03-11-2010ZAWIADOMIENIE Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę fabrycznie nowego sprzetu, oprogramowania komputerowego oraz podzespolów dodatkowych - zostało zakończone
20-10-2010SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę fabrycznie nowego sprzętu, oprogramowania komputerowego
oraz podzespołów dodatkowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
12-08-2010ZAWIADOMIENIE Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zarządzania systemem - zostało zakończone
30-07-2010SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowego
oraz oprogramowania do zarządzania systemem
dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
01-01-1970Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę węgla  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę węgla


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
w godz. 7.30 -11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), w godz. 8.00 -11.00 we wtorek. Po godz. 11.00 pracownicy socjalni pracują w rejonie.

Codziennie w dni robocze pełniony jest w MCPR w Zamościu dyżur przez pracowników socjalnych w godzinach: od godz.11.00 do godz. 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), od godz. 11.00 do godz. 16.30 we wtorek i od godz. 11.00 do godz. 15.00 w piątek.

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©