Menu

    " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)

MisjaStatystyka

punkt  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 622652 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 02.09.2014 08:27
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 Zawiadomienia
W sprawie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa”
20-08-2014

 Odpowiedź na zapytanie
Dotyczy. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa
06-08-2014

 Zmiany w zał. nr 8 w cz. 2, 3, 8
Dotyczy. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa
06-08-2014

 Ogłoszenie przetargu na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż dnia 01.08.2014 roku ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
01-08-2014

 ZAWIADOMIENIE
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje iż postępowanie na Doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu, zamieszkałym na terenie Miasta Zamość zostało zakończone.
28-05-2014

 Ogłoszenie
DORĘCZANIE DO RĄK WŁASNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH UPRAWNIONYM ŚWIADCZENIOBIORCOM MCPR W ZAMOŚCIU, ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ
12-05-2014

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 180 ton węgla kamiennego dla podopiecznych MCPR - mieszkańców miasta Zamość.
16-12-2013

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę 180 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
28-11-2013

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 40 ton węgla kamiennego dla podopiecznych MCPR mieszkańców miasta Zamość.
15-10-2013

 Unieważnienie postępowania
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” zostało unieważnione.
09-10-2013

 Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla
Dostawa 40 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
30-09-2013

 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
25-09-2013

 Zawiadomienie
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie malowania pokrycia dachu z blachy i stolarki okiennej wraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Lwowskiej 57 w Zamościu.
17-09-2013

 OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 Euro
04-09-2013

 Zawiadomienie
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego– Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn. : „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” zostało unieważnione w zakresie:
16-08-2013

 Ogłoszenie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
06-08-2013

 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
25-01-2013

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę 270 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
14-01-2013

 Zawiadomienie
Organizacja i przeprowadzenie kursu: obsluga komputera od podstaw w miejscu zamieszkania dla 3 osób
30-11-2012

 Ogłoszenie
Organizacja i przeprowadzenie kursu: obsługa komputera od podstaw w miejscu zamieszkania dla 3 osób
20-11-2012

 Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla
14-11-2012

 Ogłoszenie
Dostawa 75 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
02-11-2012

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Zamość
Zamość: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu projektu systemowego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
20-09-2012

 Rozstrzygnięcie przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
11-09-2012

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa.
29-08-2012

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu projektu systemowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
29-08-2012

 Zawiadomienia
Zawiadomienia dotyczące postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
14-08-2012

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
26-07-2012

 Zawiadomienie o wyborze oferty na doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych
Zawiadomienie o wyborze oferty na doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu, zamieszkałym na terenie miasta Zamość.
20-06-2012

 Odpowiedź
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
19-06-2012

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DORĘCZANIE DO RĄK WŁASNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH UPRAWNIONYM ŚWIADCZENIOBIORCOM MCPR W ZAMOŚCIU, ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ
11-06-2012

 Unieważnienie postępowania
Obsługa wypłat świadczeń
28-05-2012

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zawiadamia, o wynikach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 15 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
25-05-2012

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 15 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu związana z realizacją projektu pt.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
15-05-2012

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na obsługę wypłat świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
11-05-2012

 Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę kasową
Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę kasową
02-04-2012

 Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na „Obsługę kasową wypłat świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu”.
23-03-2012

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na obsługę kasową wypłat świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
16-03-2012

 ZAWIADOMIENIE
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu - zostało zakończone.
27-01-2012

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
16-01-2012

 ZAWIADOMIENIE
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu - zostało zakończone.
02-02-2011

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę 250 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
21-01-2011

 ZAWIADOMIENIE
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę fabrycznie nowego sprzetu, oprogramowania komputerowego oraz podzespolów dodatkowych - zostało zakończone
03-11-2010

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę fabrycznie nowego sprzętu, oprogramowania komputerowego
oraz podzespołów dodatkowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
20-10-2010

 ZAWIADOMIENIE
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zarządzania systemem - zostało zakończone
12-08-2010

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowego
oraz oprogramowania do zarządzania systemem
dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
30-07-2010Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©