Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Wielka uliczna zbiórka darów odbędzie się w najbliższą niedzielę (24.11). Ale już od piątku, w wybranych zamojskich sklepach, przyjmowane będą produkty spożywcze.

 Artykuły spożywcze, słodycze, żywność z długim terminem ważności będą zbierane w sklepach PSS Społem, a inne dary rzeczowe takie jak np. odzież, obuwie, zabawki, będą zbierane w niedzielę (24.11.) w godz. 10:00 – 14:00 do samochodów oznaczonych plakatami Akcji PDPZ. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki, które jeszcze przed świętami trafią do osób i rodzin potrzebujących (wskażą je pracownicy socjalni).

W tegorocznej akcji PDPZ w Zamościu weźmie udział ok 80 osób, to dorośli wolontariusze, a także dzieci i młodzież z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu, Szkoły Mundurowej w Zamościu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu oraz dzieci pracowników MCPR.

Zbiórka darów będzie prowadzona również podczas niedzielnego meczu piłki ręcznej MKS Padwa Zamość i KPR Legionowo, który odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Czytaj więcej...

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO ZAJĘĆ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

BĘDĄC UCZESTNIKIEM MASZ MOŻLIWOŚĆ:
Podnoszenia swoich kwalifikacji w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021 w jednym z czterech warsztatów:

* gastronomicznym
* remontowo-budowlanym
* pielęgnacji zieleni
* porządkowo-opiekuńczym

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Czytaj więcej...

Nabór chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż obecnie realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w ramach którego występują dwie formy wsparcia: „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego” oraz „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa” .

Czytaj więcej...

Nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w terminie od dnia 24 września 2019 r. w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/), do dnia 10 października 2019 r.

Czytaj więcej...

Zmiany w procedurze naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w dedykowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia ).

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1