Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 sierpnia 2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - Zadanie - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Załączniki:

1) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2) Wzór oferty

3) Karta oceny formalnej

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 – Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 – Zadanie 1 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie 1 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

 

Zarządzenie Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 27 maja 2020 r. - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 27 maja 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Zarządzenie Nr 139.2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 lipca 2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

1) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2) Wzór oferty 

3) Karta oceny formalnej

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1