<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>   Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Kontakt

Sekretariat

ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30
fax. 84 677 56 40
administracja@mcpr.zamosc.pl


Dział Świadczeń


Maria Czopko - kierownik
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 17, tel. 84 677 56 41

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 310, tel. 84 677 66 10
swiadczeniarodzinne@mcpr.zamosc.pl


Dział Pomocy Środowiskowej

Anna Bałdyga - kierownik
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 10, tel. 84 677 56 33

 

Rejonowi pracownicy socjalni

ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

Wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym
oznakowanym wywieszką z napisem pokój dyżurny.

pok 1   - tel. 84 677 56 42 (os. Promyk, os. Św. Piątka II, os. Zamczysko, os. Partyzantów)
pok 2   - tel. 84 677 56 43 (os. Powiatowa, ss. Rataja, Os. Majdan)
pok 2a - tel. 84 677 56 44 (os. Stare Miasto)
pok 3   - tel. 84 677 56 45 (os. Orzeszkowej-Reymonta)
pok 4   - tel. 84 677 56 46 (os. Kilińskiego, os. Planty)
pok 5   - tel. 84 677 56 47 (os. Zamoyskiego)
pok 8   - tel. 84 677 56 35 (os. Nowe Miasto, os. Św. Piątka I)
pok 11 - tel. 84 677 56 32 (os. Słoneczny Stok)
pok 16 - tel. 84 677 56 38 (os. Karolówka, os. Janowice)


Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej
i społecznej, strategii i współpracy z organizacjami

Gabriela Typiak, Janina Stefaniak
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 305, tel. 84 677 66 68
rehabilitacja@mcpr.zamosc.pl


Punkt Poradnictwa

Edyta Adamczyk - psycholog
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 17, tel. 84 677 56 41
pok. 6, tel. 84 677 56 48
poradnictwo@mcpr.zamosc.plWieloosobowe stanowisko pracy ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

Joanna Jurgielewicz, Aneta Skrzyńska
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 304, tel. 84 677 66 73

Marzena Bajwoluk-Goch, Małgorzata Bajwoluk
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 306, tel. 84 677 66 22


Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw metodyczno - organizacyjnych i do spraw strategii, współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami realizującymi programy, projekty zawarte w strategii.

Marcin Stopa, Marta Martyniuk
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 15, tel. 84 677 56 39


Dział Finansowo - Księgowy

Barbara Pełech - Główny Księgowy
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 326, tel. 84 677 66 72
barbara.pelech@mcpr.zamosc.pl


Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Krzysztof Radziejewski - kierownik
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 7, tel. 84 677 56 37

 

Godziny pracy:
> poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 do 15.30 
> piątki w godz. 7.30 do 15.00 
> wtorki w godz. 8.00 do 16.30.

Pr z y j m o w a n i e   i n t e r e s a n t ó w:

Dyrektor MCPR Halina Rycak:
e-mail: halina.rycak@mcpr.zamosc.pl
wtorki (w miarę potrzeb pozostałe dni) w godzinach 8.00 do 16.00.
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 


    DO POBRANIA:  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©