Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 751541 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2015 11:10Kontakt

Sekretariat

ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30
fax. 84 677 56 40
administracja@mcpr.zamosc.pl


Dział Świadczeń


Maria Czopko - kierownik
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 17, tel. 84 677 56 41

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 310, tel. 84 677 66 10
swiadczeniarodzinne@mcpr.zamosc.pl


Dział Pomocy Środowiskowej

Anna Bałdyga - kierownik
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 10, tel. 84 677 56 33

 

Rejonowi pracownicy socjalni

ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

Wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym
oznakowanym wywieszką z napisem pokój dyżurny.

pok 1   - tel. 84 677 56 42 (os. Promyk, os. Św. Piątka II, os. Zamczysko, os. Partyzantów)
pok 2   - tel. 84 677 56 43 (os. Powiatowa, ss. Rataja, Os. Majdan)
pok 2a - tel. 84 677 56 44 (os. Stare Miasto)
pok 3   - tel. 84 677 56 45 (os. Orzeszkowej-Reymonta)
pok 4   - tel. 84 677 56 46 (os. Kilińskiego, os. Planty)
pok 5   - tel. 84 677 56 47 (os. Zamoyskiego)
pok 8   - tel. 84 677 56 35 (os. Nowe Miasto, os. Św. Piątka I)
pok 11 - tel. 84 677 56 32 (os. Słoneczny Stok)
pok 16 - tel. 84 677 56 38 (os. Karolówka, os. Janowice)


Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej
i społecznej, strategii i współpracy z organizacjami

Gabriela Typiak, Janina Stefaniak
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 305, tel. 84 677 66 68
rehabilitacja@mcpr.zamosc.pl


Punkt Poradnictwa

Edyta Adamczyk - psycholog
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 17, tel. 84 677 56 41
pok. 6, tel. 84 677 56 48
poradnictwo@mcpr.zamosc.plWieloosobowe stanowisko pracy ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

Joanna Jurgielewicz, Aneta Skrzyńska
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 304, tel. 84 677 66 73

Marzena Bajwoluk-Goch, Małgorzata Bajwoluk
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 306, tel. 84 677 66 22


Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw metodyczno - organizacyjnych i do spraw strategii, współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami realizującymi programy, projekty zawarte w strategii.

Marcin Stopa, Marta Martyniuk
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 15, tel. 84 677 56 39


Dział Finansowo - Księgowy

Barbara Pełech - Główny Księgowy
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
pok. 326, tel. 84 677 66 72
barbara.pelech@mcpr.zamosc.pl


Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Krzysztof Radziejewski - kierownik
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
pok. 7, tel. 84 677 56 37

 

Godziny pracy:
> poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 do 15.30 
> piątki w godz. 7.30 do 15.00 
> wtorki w godz. 8.00 do 16.30.

Pr z y j m o w a n i e   i n t e r e s a n t ó w:

Dyrektor MCPR Halina Rycak:
e-mail: halina.rycak@mcpr.zamosc.pl
wtorki (w miarę potrzeb pozostałe dni) w godzinach 8.00 do 16.00.
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 


    DO POBRANIA:Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
w godz. 7.30 -11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), w godz. 8.00 -11.00 we wtorek. Po godz. 11.00 pracownicy socjalni pracują w rejonie.

Codziennie w dni robocze pełniony jest w MCPR w Zamościu dyżur przez pracowników socjalnych w godzinach: od godz.11.00 do godz. 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), od godz. 11.00 do godz. 16.30 we wtorek i od godz. 11.00 do godz. 15.00 w piątek.

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©