<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>   Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu

ul. Staszica 37
22-400 Zamość
e-mail: tpdzam@poczta.onet.eu 
tel.: 846385710
Prezes: Helena Hass
    Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez TPD
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Staszica 37, 22-400 Zamość, nr. tel.: 846385710,
  • Środowisko Ognisko Wychowawcze, ul. Orzeszkowej 28, 22-400 Zamość, nr tel.: 662912450,
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Konopnickiej 6, 22-400 Zamość, nr tel.:846385605,
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Zamoyskiego 32b, 22-400 Zamość, nr tel.: 846276585,
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Peowiaków 68a, 22-400 Zamość, nr tel.: 509298592

Stowarzyszenie Otwarte Serca

ul. Jana Zamoyskiego 48A,
22-400 Zamość
e-mail: stowarzyszenieotwarteserca@op.pl www: www.otwartesercazamosc.pl
tel. 846279294
Prezes Grażyna Nakoneczna

    Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Stowarzyszenie:
  • Nasz Drugi Dom, ul. J. Zamoyskiego 48A, 22-400 Zamość, tel. 84 6279294,
  • Przytulny Kąt, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość, nie posiada bezpośredniego telefonu,
  • Słoneczny Promyk ul. Obronna 15, 22-400 Zamość, nie posiada bezpośredniego telefonu

Stowarzyszenie Salvete w Zamościu

ul. Lubelska 70
22- 400 Zamość
e-mail: stowarzyszenie_salvete@poczta.fm
tel.: 782673554, 691727601,505557851 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Stowarzyszenia Salvete w Zamościu - Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete działający na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 stycznia 2014 roku. 

  • Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete przy ul. Ormiańskiej 4, 22- 400 Zamość, e-mail: stowarzyszenie_salvete@poczta.fm, tel.: 782673554, 691727601,505557851

Dom Pomocy Społecznej

ul. Żdanowska 3
Filia ,,Dom Rodzinny”
ul. Radziecka 7
22-400 Zamość
e-mail: dpszamosc@poczta.onet.pl
tel/fax 84 3693551, 84 6271125
www.fmmzamosc.domypomocy.pl
Dyrektor s. Teresa Patrzek 


Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Koła Zamojskiego w Zamościu

ul. Orlicz-Dreszera 2
22-400 Zamość
e-mail: zamosc@tpba.pl
tel./fax.: 84 627 09 31
Prezes Zarządu Koła: Włodzimierz Hawrot


Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu

ul. Św. Piątka 24
22-400 Zamość
e-mail: kazik1301@wp.pl
tel./fax.: 84 638 59 07
www.nowa-szansa.pl
Prezes Zarządu: Kazimierz Wojtowicz 


Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu

ul. Namysłowskiego 2
22-400 Zamość
Prezes Zarządu: Ryszard Juzwa

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu

ul. Św. Piątka 24
22 – 400 Zamość
e-mail: pck_zamosc@wp.pl
tel./fax.: 84 639 27 11 
Kierownik: Małgorzata Swatko 


Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi

ul. Reymonta 11
22-400 Zamość
e-mail: sluzba.czlowiekowi@op.pl
tel./fax.: 84 638 03 08
Prezes: Wiesław Rak 


Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razem

ul. Śląska 45 A
22-400 Zamość
e-mail: stowarzyszeniezamosc@wp.pl 
tel./fax.: 84 639 67 60/84 639 25 25
Prezes: Bożena Sitarz


    DO POBRANIA:  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©