Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 751748 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2015 11:10Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu

ul. Staszica 37
22-400 Zamość
e-mail: tpdzam@poczta.onet.eu 
tel.: 846385710
Prezes: Helena Hass
  Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez TPD
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Staszica 37, 22-400 Zamość, nr. tel.: 846385710,
 • Środowisko Ognisko Wychowawcze, ul. Orzeszkowej 28, 22-400 Zamość, nr tel.: 662912450,
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Konopnickiej 6, 22-400 Zamość, nr tel.:846385605,
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Zamoyskiego 32b, 22-400 Zamość, nr tel.: 846276585,
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Peowiaków 68a, 22-400 Zamość, nr tel.: 509298592

Stowarzyszenie Otwarte Serca

ul. Jana Zamoyskiego 48A,
22-400 Zamość
e-mail: stowarzyszenieotwarteserca@op.pl www: www.otwartesercazamosc.pl
tel. 846279294
Prezes Grażyna Nakoneczna

  Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Stowarzyszenie:
 • Nasz Drugi Dom, ul. J. Zamoyskiego 48A, 22-400 Zamość, tel. 84 6279294,
 • Przytulny Kąt, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość, nie posiada bezpośredniego telefonu,
 • Słoneczny Promyk ul. Obronna 15, 22-400 Zamość, nie posiada bezpośredniego telefonu

Stowarzyszenie Salvete w Zamościu

ul. Lubelska 70
22- 400 Zamość
e-mail: stowarzyszenie_salvete@poczta.fm
tel.: 782673554, 691727601,505557851 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Stowarzyszenia Salvete w Zamościu - Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete działający na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 stycznia 2014 roku. 

 • Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete przy ul. Ormiańskiej 4, 22- 400 Zamość, e-mail: stowarzyszenie_salvete@poczta.fm, tel.: 782673554, 691727601,505557851

Dom Pomocy Społecznej

ul. Żdanowska 3
Filia ,,Dom Rodzinny”
ul. Radziecka 7
22-400 Zamość
e-mail: dpszamosc@poczta.onet.pl
tel/fax 84 3693551, 84 6271125
www.fmmzamosc.domypomocy.pl
Dyrektor s. Teresa Patrzek 


Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Koła Zamojskiego w Zamościu

ul. Orlicz-Dreszera 2
22-400 Zamość
e-mail: zamosc@tpba.pl
tel./fax.: 84 627 09 31
Prezes Zarządu Koła: Włodzimierz Hawrot


Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu

ul. Św. Piątka 24
22-400 Zamość
e-mail: kazik1301@wp.pl
tel./fax.: 84 638 59 07
www.nowa-szansa.pl
Prezes Zarządu: Kazimierz Wojtowicz 


Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu

ul. Namysłowskiego 2
22-400 Zamość
Prezes Zarządu: Ryszard Juzwa

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu

ul. Św. Piątka 24
22 – 400 Zamość
e-mail: pck_zamosc@wp.pl
tel./fax.: 84 639 27 11 
Kierownik: Małgorzata Swatko 


Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi

ul. Reymonta 11
22-400 Zamość
e-mail: sluzba.czlowiekowi@op.pl
tel./fax.: 84 638 03 08
Prezes: Wiesław Rak 


Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razem

ul. Śląska 45 A
22-400 Zamość
e-mail: stowarzyszeniezamosc@wp.pl 
tel./fax.: 84 639 67 60/84 639 25 25
Prezes: Bożena Sitarz


  DO POBRANIA:Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
w godz. 7.30 -11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), w godz. 8.00 -11.00 we wtorek. Po godz. 11.00 pracownicy socjalni pracują w rejonie.

Codziennie w dni robocze pełniony jest w MCPR w Zamościu dyżur przez pracowników socjalnych w godzinach: od godz.11.00 do godz. 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), od godz. 11.00 do godz. 16.30 we wtorek i od godz. 11.00 do godz. 15.00 w piątek.

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©