Menu     " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)   Misja


 Statystyka
  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 608842 osoby

  ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2014 13:25 » Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu
ul. Staszica 37
22 - 400 Zamość
Prezes: Helena Hass
Tel./fax.: 84 638 57 10
e-mail: tpdzam@poczta.onet.eu

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze:
ul. Zamoyskiego 32 B
ul. Orzeszkowej 28
ul. Konopnickiej 6
ul. Peowiaków 68 A
Ośrodek Wychowania Środowiskowego ul. Staszica 37

 

Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
ul. Jana Zamoyskiego 48A
22 - 400 Zamość
Prezes: Grażyna Nakoneczna
Vice-prezes: Lidia Dzięgiel, Dorota Szewczuk
Tel./fax.: 84 627 92 94
e-mail: stowarzyszenieotwarteserca@op.pl

Placówki wsparcia dziennego:
„Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15
„Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15
„Nasz Drugi Dom”, ul. Zamoyskiego 48 A

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zamościu
ul. Żdanowska 3
filia „Dom Rodzinny”
ul. Radziecka 7
22 – 400 Zamość
Dyrektor: s. Teresa Patrzek
Tel./fax.: 84 639 35 51, 84 627 11 25
e-mail: dpzamosc@poczta.onet.pl
www.fmmzamosc.domypomocy.pl

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Koła Zamojskiego w Zamościu
ul. Orlicz – Dreszera 2
22 – 400 Zamość
Prezes Zarządu Koła: Włodzimierz Hawrot
Tel./fax.: 84 627 09 31
e-mail: albert.zamosc@neostrada.pl

Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu
ul. Św. Piątka 24
22 – 400 Zamość
Prezes Zarządu: Kazimierz Wojtowicz
Tel./fax.: 84 638 59 07
e-mail: orla18@wp.pl, gosiaki5@wp.pl, kazik1301@wp.pl
www.nowaszansa.zam.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu
ul. Brzozowa 26 A
22 – 400 Zamość
Prezes Zarządu: Henryk Pruchniewski
Tel./fax.: 84 639 44 60

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu
ul. Św. Piątka 24
22 – 400 Zamość
Kierownik: Małgorzata Swatko
Tel./fax.: 84 639 27 11

Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi
ul. Reymonta 11
22 – 400 Zamość
Prezes: Wiesław Rak
Tel./fax.: 84 638 03 08
e-mail: sluzba.czlowiekowi@op.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
w Zamościu
ul. Ślaska 45 A
22-400 Zamość
Prezes: Bożena Sitarz
Tel./fax.: 84 639 67 60 / 84 639 25 25
e-mail: soswpl@poczta.onet.pl
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej


Skrzynka Podawcza


Rodzicielstwo Zastępcze


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Forum na temat przemocy w rodzinie

  Interesanci

 Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

 Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk, tel. 84 677 56 39, ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak, tel. 84 677 66 68, ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 305


       Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje
projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©