Poradnictwo specjalistyczne

Pomoc w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego świadczona jest na rzecz mieszkańców miasta Zamość. Skorzystanie z poradnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 84 677-56-41 w godzinach udzielania poradnictwa.

Poradnictwo psychologiczne

poniedziałek       od 7.30 do 15.30

wtorek                od 8.00 do 16.00

Poradnictwo rodzinne

środa                   od 11.30 do 15.30

Pomoc w ramach poradnictwa jest świadczona przez psychologa Panią Edytę Adamczyk.

 

Miasto Zamość zapewnia możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy

Podmiot/osoba

Rodzaj pomocy

Godziny poradnictwa

Stowarzyszenie Wspierania

Aktywności BONA FIDES

nieodpłatna

pomoc prawna

od poniedziałku do piątku

w godz. od 12:00 do 16:00

Adwokaci

styczeń, marzec, maj, lipiec,

 wrzesień, listopad

nieodpłatna

pomoc prawna

od poniedziałku do piątku

w godz. od 14:00 do 18:00.

Radcowie Prawni

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień,

 październik, grudzień

nieodpłatna

pomoc prawna

od poniedziałku do piątku

w godz. od 14:00 do 18:00.

Polska Fundacja Ośrodków

Wspomagania Rozwoju

Gospodarczego „OIC Poland”

nieodpłatne

poradnictwo obywatelskie

od poniedziałku do piątki

w godzinach od 8:00 do 12:00

Piotr Ulanowski - mediator

styczeń, marzec, maj, lipiec,

wrzesień, listopad

nieodpłatna

mediacja

każdy poniedziałek

od 14:00 do 18:00

Edyta Szałacha-Małysz- mediator

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień,

październik, grudzień

nieodpłatna

mediacja

każdy wtorek

od 14:00 do 18:00

Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

Miejsce: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość (budynek Książnicy Zamojskiej)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Z nieodpłatnej porady prawnej/ obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie obowiązuje limit porad. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zamość nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) oraz poza lokalem punktu.

http://www.zamosc.pl/page/107/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo.html

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form kontaktu:

Poczta elektroniczną- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 722 364 992

 Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163